1.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

2.

بررسی مؤلفه های خودتوصیفی بدنی مربیان نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور

صفحه 21-28
محمدعلی قره؛ مرجان عادل قهرمانی؛ حامد صفری

3.

ارتباط بین عوامل انگیزشی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تبریز بر اساس مدل انگیزشی ERG

صفحه 29-38
ابوالفضل فراهانی؛ یعقوب بدری آذرین؛ الهام محمدی اقدم

4.

تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود

صفحه 39-48
حمید قاسمی؛ مهوش نوربخش؛ اسماعیل سعدی پور؛ فاطمه صدیقی

5.

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن

صفحه 49-58
غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیده لطیفی

6.

مقایسه تاثیر شیوه مداخله (فعالیت هوازی، محدودیت کالری و ترکیب هر دو) در سطح انرژی مصرفی یکسان بر سطح شاخص های التهاب عمومی(فیبرینوژن وCRP) سرم زنان چاق غیر فعال

صفحه 59-68
علی اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ مریم صالحی

7.

تأثیر کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی زا بر توان بی هوازی دانشجویان دختر ورزشکار

صفحه 69-74
عباسعلی گائینی؛ صادق ستاری فرد؛ وجیهه رضایی

8.

تاثیر برنامه تمرین مقاومتی بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیرورزشکار

صفحه 75-80
محمدرضا اسد؛ جواد وکیلی

9.

ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

صفحه 81-94
آذر آقایاری؛ حبیب هنری؛ معصومه بابایی مبارکه

10.

تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر غلظت اندوتلین-1 و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان سالمند

صفحه 95-104
محمد فرامرزی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ احمد قاسمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب