همتی, فاطمه. (1394). آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(11), 49-58.
فاطمه همتی. "آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, 11, 1394, 49-58.
همتی, فاطمه. (1394). 'آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(11), pp. 49-58.
همتی, فاطمه. آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 3(11): 49-58.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب