شاه آبادی, ابوالفضل, سهرابی وفا, حسین, سلمانی, یونس. (1395). تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(23), 88-75.
ابوالفضل شاه آبادی; حسین سهرابی وفا; یونس سلمانی. "تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 23, 1395, 88-75.
شاه آبادی, ابوالفضل, سهرابی وفا, حسین, سلمانی, یونس. (1395). 'تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(23), pp. 88-75.
شاه آبادی, ابوالفضل, سهرابی وفا, حسین, سلمانی, یونس. تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 6(23): 88-75.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب