1.

بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 32-13
مهدی صادقی شاهدانی؛ میثم خسروی

2.

نقش سرمایه انسانی بر رابطه دستمزد و بهره‌وری نیروی کار در صنایع کارخانه‌ای ایران

صفحه 44-33
مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ بحیره بلبل امیری

3.

تأثیر آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان جهان (با تأکید بر شاخص اعتماد تعمیم‌یافته)

صفحه 58-45
امیر خادم علیزاده؛ علی افسری

4.

اثر درآمدهای نفتی بر نقدینگی ایران: با تأکید بر نقش صندوق ذخیره ارزی

صفحه 74-59
حمید محمد روشنی

5.

تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی

صفحه 88-75
ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین سهرابی وفا؛ یونس سلمانی

6.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط‌ گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)

صفحه 114-89
محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی

7.

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران

صفحه 130-115
محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی

8.

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران

صفحه 147-131
محمد دودانگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب