ادیب پور, محمدرضا, دانشور دیلمی, محمدرضا, دهقانان, حامد. (1395). تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره 3 (پیاپی 15)), 105-118.
محمدرضا ادیب پور; محمدرضا دانشور دیلمی; حامد دهقانان. "تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, شماره 3 (پیاپی 15), 1395, 105-118.
ادیب پور, محمدرضا, دانشور دیلمی, محمدرضا, دهقانان, حامد. (1395). 'تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(شماره 3 (پیاپی 15)), pp. 105-118.
ادیب پور, محمدرضا, دانشور دیلمی, محمدرضا, دهقانان, حامد. تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 4(شماره 3 (پیاپی 15)): 105-118.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب