1.

طراحی مدل سازمان جهادی

صفحه 13-28
مهدی حسینی؛ علیرضا موغلی؛ محمدعلی سرلک؛ غلامحسین دلجو

2.

مفهوم‌پردازی و شناسایی ابعاد و شاخص‌های دموکراسی سازمانی در سازمان‌های بخش عمومی

صفحه 29-48
رضا زارع؛ اکبر بهمنی چوب بستنی؛ علیرضا فتحی زاده

3.

مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا در دانشگاه‌های منتخب استان یزد

صفحه 49-62
مجید ضماهنی؛ حمیده شکاری

4.

استخراج اقدامات مناسب جذب هیأت علمی برای دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

صفحه 63-84
هادی مصدق؛ وجیه سادات حسینی

5.

بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر تغییرات سازمانی با تأکید بر نقش میانجی هوش سیاسی

صفحه 85-104
محمد دوستار؛ یِعقوب ممبینی؛ مهشید گودرزی

6.

تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری

صفحه 105-118
محمدرضا ادیب پور؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ حامد دهقانان

7.

تدوین مدل مناسب رهبری برای بهبود عملکرد سازمان‌های نوآور

صفحه 119-132
مجتبی رفیعی؛ عباسعلی قدیریان؛ سید علی اکبر احمدی؛ ابوالحسن فقیهی

8.

ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر خط‌مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی

صفحه 133-145
فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ میر علی سیدنقوی؛ مهدی حسین پوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب