روستایی*, محمد صادق, مهرآفرین, رضا, موسوی حاجی, سید رسول. (1395). پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95), 139-154.
محمد صادق روستایی*; رضا مهرآفرین; سید رسول موسوی حاجی. "پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95, 1395, 139-154.
روستایی*, محمد صادق, مهرآفرین, رضا, موسوی حاجی, سید رسول. (1395). 'پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95), pp. 139-154.
روستایی*, محمد صادق, مهرآفرین, رضا, موسوی حاجی, سید رسول. پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1395; 5(شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95): 139-154.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب