1.

مواجهة عمده مالکان با مرحلة اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

صفحه 5-22
شهین* رعنایی؛ علی بیگدلی

2.

اصلاحات ارضی ایران و پیامدهای منطقه‌ای آن (مطالعة موردی شورش خوانین بویراحمد در منطقة کهگیلویه و بویراحمد، از زمستان 1341 تا بهار 1342)

صفحه 23-41
فاطمه زینلی*؛ محمدرضا علم

3.

بررسی وضعیت کشاورزی خراسان و ماورالنهر در دوره تیموریان

صفحه 42-75
شهرام فرحناکی*؛ جمشید نوروزی؛ هوشنگ خسروبیگی؛ شهرام یوسفی فر

4.

وعاظ و جنبش مقاومت تبریز

صفحه 76-92
جواد* سخا؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ عطالله حسنی؛ سهراب یزدانی

5.

اوضاع اقتصادی و تجاری قزوین عصر صفوی (در دورة پس از پایتختی)

صفحه 93-106
باقرعلی عادلفر؛ زهرا علی محمدی

6.

تحلیلی بر حکومت بنی عناز کُزد و مناسبات آن با حکومت های همجوار

صفحه 107-124
لیدا مودت*؛ جواد موسوی دالینی

7.

مبارزات ایلات لرستان در برابر سیاست های ضد ایلی رضاشاه با تکیه بر ایل بیرانوند

صفحه 125-138
ثریا کرنوکر*؛ ظریفه کاظمی

8.

پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی

صفحه 139-154
محمد صادق روستایی*؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی

9.

بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی شرکت حمل و نقل یو کی سی سی بر خراسان در جنگ جهانی دوم

صفحه 155-174
مجتبی خلیفه*؛ علی نجف زاده

10.

بررسی نقش بوداق سلطان موکری(1017-1111ق/1608-1699م) در تاریخ ولایت موکری در دوره پایانی صفویه

صفحه 175-204
سیامند خلیلی*؛ عثمان یوسفی

11.

جنبش دهقانی گیلان در عصر مشروطه

صفحه 205-218
اعظم اسماعیل زاده؛ علیرضا علی صوفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب