درینی, ولی محمد, تابان, محمد, نامدار جویمی, احسان, احمدی زاده, علیرضا. (1396). بررسی رابطه تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های ورزشی با ارزش خرید مشتری )موردمطالعه، فروشگاه‌های لوازم ورزشی در شهر ایلام(. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4), 87-99.
ولی محمد درینی; محمد تابان; احسان نامدار جویمی; علیرضا احمدی زاده. "بررسی رابطه تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های ورزشی با ارزش خرید مشتری )موردمطالعه، فروشگاه‌های لوازم ورزشی در شهر ایلام(". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 4, 1396, 87-99.
درینی, ولی محمد, تابان, محمد, نامدار جویمی, احسان, احمدی زاده, علیرضا. (1396). 'بررسی رابطه تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های ورزشی با ارزش خرید مشتری )موردمطالعه، فروشگاه‌های لوازم ورزشی در شهر ایلام(', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4), pp. 87-99.
درینی, ولی محمد, تابان, محمد, نامدار جویمی, احسان, احمدی زاده, علیرضا. بررسی رابطه تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های ورزشی با ارزش خرید مشتری )موردمطالعه، فروشگاه‌های لوازم ورزشی در شهر ایلام(. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 5(4): 87-99.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب