حسینی, فاطمه, پوررحیم, رضا, ملکی, مژده, فرزادفر, شیرین. (1392). تعیین فراوانی، خصوصیات بیولوژیکی و جایگاه تبارزایی جدایه های ویروس A سیب زمینی بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی در دو استان خراسان رضوی و مرکزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(4), 119-131.
فاطمه حسینی; رضا پوررحیم; مژده ملکی; شیرین فرزادفر. "تعیین فراوانی، خصوصیات بیولوژیکی و جایگاه تبارزایی جدایه های ویروس A سیب زمینی بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی در دو استان خراسان رضوی و مرکزی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, 4, 1392, 119-131.
حسینی, فاطمه, پوررحیم, رضا, ملکی, مژده, فرزادفر, شیرین. (1392). 'تعیین فراوانی، خصوصیات بیولوژیکی و جایگاه تبارزایی جدایه های ویروس A سیب زمینی بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی در دو استان خراسان رضوی و مرکزی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(4), pp. 119-131.
حسینی, فاطمه, پوررحیم, رضا, ملکی, مژده, فرزادفر, شیرین. تعیین فراوانی، خصوصیات بیولوژیکی و جایگاه تبارزایی جدایه های ویروس A سیب زمینی بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی در دو استان خراسان رضوی و مرکزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 3(4): 119-131.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب