مرادی دزفولی, پگاه, صدقی, محمد, عنایتی شریعت پناهی, مهران, علیزاده, بهرام. (1396). ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(18), 1-14.
پگاه مرادی دزفولی; محمد صدقی; مهران عنایتی شریعت پناهی; بهرام علیزاده. "ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 18, 1396, 1-14.
مرادی دزفولی, پگاه, صدقی, محمد, عنایتی شریعت پناهی, مهران, علیزاده, بهرام. (1396). 'ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(18), pp. 1-14.
مرادی دزفولی, پگاه, صدقی, محمد, عنایتی شریعت پناهی, مهران, علیزاده, بهرام. ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 7(18): 1-14.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب