پرهیزگار, محمدمهدی, باقری, صدیقه. (1396). رابطه میان بدرفتاری مشتریان، ناهمسانی هیجانی و فزسودگی عاطفی با رفتارهای تالفی جویانه کارکنان: نقش تعدیلگر جو حمایت سرپرست. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره 4 (پیاپی 20)), 81-94.
محمدمهدی پرهیزگار; صدیقه باقری. "رابطه میان بدرفتاری مشتریان، ناهمسانی هیجانی و فزسودگی عاطفی با رفتارهای تالفی جویانه کارکنان: نقش تعدیلگر جو حمایت سرپرست". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, شماره 4 (پیاپی 20), 1396, 81-94.
پرهیزگار, محمدمهدی, باقری, صدیقه. (1396). 'رابطه میان بدرفتاری مشتریان، ناهمسانی هیجانی و فزسودگی عاطفی با رفتارهای تالفی جویانه کارکنان: نقش تعدیلگر جو حمایت سرپرست', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(شماره 4 (پیاپی 20)), pp. 81-94.
پرهیزگار, محمدمهدی, باقری, صدیقه. رابطه میان بدرفتاری مشتریان، ناهمسانی هیجانی و فزسودگی عاطفی با رفتارهای تالفی جویانه کارکنان: نقش تعدیلگر جو حمایت سرپرست. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 5(شماره 4 (پیاپی 20)): 81-94.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب