1.

واکاوی موانع هماهنگی بین سازمان های بخش عمومی ایران

صفحه 13-30
نجمه شیخ الاسلام؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله کردنائیج؛ مهدی مرتضوی

2.

تبیین علل پارانویای سازمانی بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 31-38
حافظ ملاعباسی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی

3.

ارائه مدل مدیریت اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

صفحه 39-48
سید مصطفی جوادی؛ حسن الوداری؛ امیرحسین امیرخانی؛ علی جمشیدی

4.

مدل ساختاری تفسیری شایستگی های عاطفی اجتماعی در ارتباطات سازمانی

صفحه 49-66
حسین دامغانیان؛ محمد شیخ زاده؛ محمد یزدانی زیارت

5.

طراحی الگویی از پیشایندهای بی‌ملاحظگی کارمند نسبت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 67-80
حمید عبودی؛ سید محسن علامه

6.

رابطه میان بدرفتاری مشتریان، ناهمسانی هیجانی و فزسودگی عاطفی با رفتارهای تالفی جویانه کارکنان: نقش تعدیلگر جو حمایت سرپرست

صفحه 81-94
محمدمهدی پرهیزگار؛ صدیقه باقری

7.

تبیین مدل عوامل موثر بر ارتقاء برند گردشگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 95-106
مهدی نساجی کامرانی؛ اوژن کریمی؛ محمد محمودی میمند؛ حسن درویش

8.

طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون)

صفحه 107-120
مالک دلیر؛ سعید عابسی؛ محمد رضا دارائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب