جلالی, ام البنین, نصراللهی, زهرا, هاتفی مجومرد, مجید. (1399). تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(38), 74-61. doi: 10.30473/egdr.2020.4480
ام البنین جلالی; زهرا نصراللهی; مجید هاتفی مجومرد. "تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 38, 1399, 74-61. doi: 10.30473/egdr.2020.4480
جلالی, ام البنین, نصراللهی, زهرا, هاتفی مجومرد, مجید. (1399). 'تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(38), pp. 74-61. doi: 10.30473/egdr.2020.4480
جلالی, ام البنین, نصراللهی, زهرا, هاتفی مجومرد, مجید. تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 10(38): 74-61. doi: 10.30473/egdr.2020.4480


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب