1.

بهینه سازی درصد مشارکت بخش داخلی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک در اقتصاد ایران (مطالعه موردی صنعت نفت و گاز)

صفحه 30-15
امین عربی؛ حسین مرزبان؛ جواد مرادی؛ احمد صدرایی جواهری

2.

ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی

صفحه 44-31
حسن حیدری؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور

3.

تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

صفحه 60-45
شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

4.

تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها

صفحه 74-61
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد

5.

‌تأثیر تمرکززدایی ‌مالی ‌ترکیبی بر رشد اقتصادی ‌استان‌های ایران

صفحه 98-75
نریمان محمدی؛ غلامعلی حاجی؛ محمد حسن فطرس

6.

بررسی آثار بی‌ثباتی اقتصادی بر تولید بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران

صفحه 118-99
مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری

7.

ارزیابی پویایی بین درآمد نفتی و GDP بدون نفت ایران با تأکید بر مفهوم ناکارایی سرمایه‌گذاری؛ کاربرد مدل BVAR

صفحه 140-119
محمد صیادی؛ موسی خوشکلام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب