سبزیان, سعیده, قدم‌پور, عزت‌اله, میردریکوند, فضل‌اله. (1348). تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(3), 43-66.
سعیده سبزیان; عزت‌اله قدم‌پور; فضل‌اله میردریکوند. "تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 3, 1348, 43-66.
سبزیان, سعیده, قدم‌پور, عزت‌اله, میردریکوند, فضل‌اله. (1348). 'تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(3), pp. 43-66.
سبزیان, سعیده, قدم‌پور, عزت‌اله, میردریکوند, فضل‌اله. تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1348; 5(3): 43-66.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب