1.

تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه

صفحه 9-20
ژیلا کاردان؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب

2.

پیش‌بینی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس

صفحه 21-32
مهدی معینی‌کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ رقیه جبارنژاد شوطی؛ احسان عظیم پور

3.

مقایسه نیم‌رخ حافظه و توجه در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کاستی توجه، اختلال نافرمانی- مقابله‌جویانه و اختلال ارتباط (عملی) اجتماعی با دانش‌آموزان عادی

صفحه 33-42
فاطمه بیان‌فر؛ علی مصطفایی

4.

تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

صفحه 43-66
سعیده سبزیان؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ فضل‌اله میردریکوند

5.

اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان

صفحه 67-72
رمضان حسن‌زاده؛ لیلا وطن دوست

6.

ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران

صفحه 73-84
محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ اعظم ظهیری

7.

نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه تهران: نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی

صفحه 85-100
مرضیه مدرسی حجت‌آبادی؛ ولی‌الله فرزاد؛ شیرین کوشکی

8.

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

صفحه 101-109
طاهر محبوبی؛ سید بهاالدین کریمی؛ کمال محبوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب