نصراللهی, هاجر, طلعت, فرشید, برنوسی, ایرج, بدری انرجان, مهدی. (1396). آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(20), 1-12.
هاجر نصراللهی; فرشید طلعت; ایرج برنوسی; مهدی بدری انرجان. "آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 20, 1396, 1-12.
نصراللهی, هاجر, طلعت, فرشید, برنوسی, ایرج, بدری انرجان, مهدی. (1396). 'آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(20), pp. 1-12.
نصراللهی, هاجر, طلعت, فرشید, برنوسی, ایرج, بدری انرجان, مهدی. آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 7(20): 1-12.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب