1.

آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید

صفحه 1-12
هاجر نصراللهی؛ فرشید طلعت؛ ایرج برنوسی؛ مهدی بدری انرجان

2.

بررسی خصوصیات و بیان ژن AlPKL در پاسخ به شرایط تنش شوری و ریکاوری در گیاه شور زیست Aeluropus littoralis

صفحه 13-27
سحر فرجی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر

3.

مطالعه ارتباط ژن TSA1 با مسیر بیوسنتز گلوکوزینولات ها ”ترکیبات ثانویه سولفوردار در گیاهان خانواده کلم”

صفحه 29-40
امید جزایری؛ طاهره السادات آقاجان زاده؛ تئو الزنگا

4.

بررسی روابط بین ژنوم‌های D، S و U جنس گندم‌نیای وحشی (Aegilops) با ژنوم A گندم با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 41-53
لیدا فریدونی؛ علی اشرف مهرابی؛ هوشمند صفری

5.

بررسی نیمه کمی بیان ژن بتائین آلدئید دهیدروژناز در گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum cv. Agria) تحت تنش شوری

صفحه 55-63
ژیلا محمدی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ علیرضا تاری نژاد؛ غلامرضا گوهری

6.

تأثیر زمان قطع آبیاری بر راندمان مصرف آب و محتوای پرولین برگ شش رقم ذرت شیرین در شرایط آب‌وهوایی میلاجرد

صفحه 65-74
طیبه بساکی؛ بابک پیکرستان؛ سید مجتبی خیام نکوبی

7.

بررسی کمی بیان ژن‌های کاندیدای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم آلوده با قارچ Mycosphaerella graminicola

صفحه 75-85
مریم صادقی؛ رضا حاجی حسینی؛ قاسم عطایی؛ محسن مردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب