محبی, مینا, میرنسب, میرمحمود, فتحی آذر, اسکندر, هاشمی نصرت آباد, تورج. (1397). مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4), 71-82.
مینا محبی; میرمحمود میرنسب; اسکندر فتحی آذر; تورج هاشمی نصرت آباد. "مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 4, 1397, 71-82.
محبی, مینا, میرنسب, میرمحمود, فتحی آذر, اسکندر, هاشمی نصرت آباد, تورج. (1397). 'مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4), pp. 71-82.
محبی, مینا, میرنسب, میرمحمود, فتحی آذر, اسکندر, هاشمی نصرت آباد, تورج. مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 5(4): 71-82.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب