1.

بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم)

صفحه 9-24
سیده ماهرخ موسوی؛ علیرضا کیامنش؛ مهناز اخوان تفتی

2.

نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم: یک مطالعة روان‌سنجی

صفحه 25-38
علی خدایی

3.

اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای آموزش ارتباطی و دستور - ترجمه بر درگیری تحصیلی دانش‎آموزان

صفحه 39-52
محمد برنا؛ محبوبه فولادچنگ؛ بهرام جوکار؛ فریده یوسفی

4.

شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد، ارائه الگو

صفحه 53-70
میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی

5.

مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

صفحه 71-82
مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی نصرت آباد

6.

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چند بعدی درگیری دانش‌آموز در مدرسه

صفحه 83-92
مریم صفائی؛ سیاوش طالع پسند

7.

نقش شبکه‌های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس‌آپ

صفحه 93-100
سیدمحمد شبیری

8.

تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)

صفحه 101-115
محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب