روشن, سید علیقلی, درینی, ولی محمد, نامدار جویمی, احسان. (1397). رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(2), 29-48. doi: 10.30473/jsm.2018.40292.1261
سید علیقلی روشن; ولی محمد درینی; احسان نامدار جویمی. "رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 2, 1397, 29-48. doi: 10.30473/jsm.2018.40292.1261
روشن, سید علیقلی, درینی, ولی محمد, نامدار جویمی, احسان. (1397). 'رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(2), pp. 29-48. doi: 10.30473/jsm.2018.40292.1261
روشن, سید علیقلی, درینی, ولی محمد, نامدار جویمی, احسان. رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(2): 29-48. doi: 10.30473/jsm.2018.40292.1261


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب