1.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

صفحه 15-26
سمانه الماسی؛ شیرین زردشتیان

2.

رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)

صفحه 29-48
سید علیقلی روشن؛ ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

3.

رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران

صفحه 49-54
معصومه حسینی؛ سمیه باختر

4.

تحلیلی بر پیشایندهای رفتار رهبری زهرآگین کارکنان رسانه‌های ورزشی و تأثیر آن بر رضایت شغلی: با تأکید بر نقش میانجی مدنیت واحد

صفحه 55-68
مهدی سبک رو؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ فاطمه محمدی

5.

تأثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان

صفحه 69-78
محمدرضا مرادی؛ سید سعادت الله صالحی ساداتی

6.

تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب وکارهای ورزشی

صفحه 79-88
حسین ذبیحی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی

7.

پیش‌بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه‌های خصوصی

صفحه 89-98
رسول نظری؛ الهام عندلیب

8.

نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌های جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته

صفحه 99-110
سلمان جعفری؛ بهرام اکبری خوشه مهر؛ حسین صادقی؛ عاطفه شرقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب