قربانی, علی, مقدم, متینه, هرندی, آزین. (1398). بررسی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت بر عملکرد نوآورانه کارکنان با توجه به نقش ظرفیت جذب دانش و تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره 1 (پیاپی 29)), 155-168. doi: 10.30473/ipom.2020.50177.3917
علی قربانی; متینه مقدم; آزین هرندی. "بررسی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت بر عملکرد نوآورانه کارکنان با توجه به نقش ظرفیت جذب دانش و تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, شماره 1 (پیاپی 29), 1398, 155-168. doi: 10.30473/ipom.2020.50177.3917
قربانی, علی, مقدم, متینه, هرندی, آزین. (1398). 'بررسی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت بر عملکرد نوآورانه کارکنان با توجه به نقش ظرفیت جذب دانش و تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره 1 (پیاپی 29)), pp. 155-168. doi: 10.30473/ipom.2020.50177.3917
قربانی, علی, مقدم, متینه, هرندی, آزین. بررسی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت بر عملکرد نوآورانه کارکنان با توجه به نقش ظرفیت جذب دانش و تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 8(شماره 1 (پیاپی 29)): 155-168. doi: 10.30473/ipom.2020.50177.3917


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب