1.

طراحی و تبیین الگوی راهبردی کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

صفحه 11-32
سعیده سیادت؛ محمدتقی امینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ جمشید سالار

2.

ترسیم الگوی مفهومی دولت کارآفرین در ایران با رویکرد فراتحلیل کیفی

صفحه 33-50
رحمان رنجبر؛ بابک نادرپور؛ غلامحسین حسینی‌نیا؛ نادر هوشمندیار

3.

پایش نقش رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان و استادان دانشگاه پیام نور

صفحه 51-58
مجید واحدی؛ پروانه صادقی

4.

رفتارهای مخرب‌ کاری کارکنان در دانشگاه پیام نور استان البرز و عوامل به وجودآورنده آن با رویکرد آمیخته

صفحه 59-78
مینا مسلمی کویری؛ اوژن کریمی؛ شمس‌الدین نیک‌منش

5.

آسیب‌شناسی سرمایةفکری وزارت نفت

صفحه 79-92
فریدون قاسمی؛ کرم اله دانش‌فرد؛ رضا نجف بیگی؛ محمدعلی افشارکاظمی

6.

طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان‌های دولتی

صفحه 93-112
سولماز الهامی؛ رضا رسولی؛ محمدمهدی فراحی

7.

تعهد استراتژیک مدیران میانی: بررسی تأثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم‎گیری

صفحه 113-124
ناصر صنوبر؛ سید صمد حسینی؛ پویا بهزادنیا؛ زهرا یونس پور

8.

واکاوی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی در سازمان

صفحه 125-140
محسن منطقی

9.

طراحی مدل رهبری نوع دوستانه در مدیریت سازمان دولتی

صفحه 141-154
سارا امیرحصاری؛ حسین عماری؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی

10.

بررسی تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت بر عملکرد نوآورانه کارکنان با توجه به نقش ظرفیت جذب دانش و تسهیم دانش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی)

صفحه 155-168
علی قربانی؛ متینه مقدم؛ آزین هرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب