حسنی, فرشته, علی پور, احمد, صفاری نیا, مجید, آقایوسفی, علی رضا. (1400). مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش‌فعال. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(19), 169-186. doi: 10.30473/sc.2021.59362.2690
فرشته حسنی; احمد علی پور; مجید صفاری نیا; علی رضا آقایوسفی. "مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش‌فعال". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 19, 1400, 169-186. doi: 10.30473/sc.2021.59362.2690
حسنی, فرشته, علی پور, احمد, صفاری نیا, مجید, آقایوسفی, علی رضا. (1400). 'مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش‌فعال', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(19), pp. 169-186. doi: 10.30473/sc.2021.59362.2690
حسنی, فرشته, علی پور, احمد, صفاری نیا, مجید, آقایوسفی, علی رضا. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش‌فعال. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(19): 169-186. doi: 10.30473/sc.2021.59362.2690


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب