1.

مقایسۀ اثر القای آزمایشی طرد اجتماعی با پذیرش اجتماعی بر انعطاف‌پذیری شناختی

صفحه 9-25
مرضیه مرتضی زاده؛ زهره رافضی؛ حسین اسکندری

2.

تدوین مدل ساختاری تبیین رفتار جامعه پسند بر اساس انگیزه تعلق و حساسیت طردشدگی با میانجی‌گری اعتماد اجتماعی

صفحه 26-43
ابوالقاسم یعقوبی؛ سحر محمدی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ مهران فرهادی

3.

تأثیر افشای هیجانی نوشتاری در پرخاشگری و زودانگیختگی و دشواری تنظیم هیجانی نوجوانان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای: مطالعه تک آزمودنی

صفحه 44-79
پوراندخت نیرومند؛ مهناز علی اکبری؛ محمد اورکی

4.

ارایه مدل رابطه بین سرمایه روانشناختی و بخشایش با تحمل پریشانی، به واسطه گری انعطاف پذیری شناختی و ادراک استرس

صفحه 80-98
فرین صیدی؛ حسین زارع؛ مجید صفاری نیا؛ نصراله عرفانی

5.

ارزیابی اثر خستگی ذهنی و آگاهی از موقعیت بر عملکرد شناختی خلبانان خطوط هوایی: نقش تعدیل‌کننده منابع استرس

صفحه 99-118
کوروش سلیمانی؛ فرامرز سهرابی؛ مهدی کلانتری

6.

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب شناختی و رضایت زناشویی زنان با مشکلات زناشویی

صفحه 119-134
شهناز فرجی؛ مژگان آگاه هریس؛ حسین شیبانی

7.

نقش انعطاف پذیری شناختی و سبک های دلبستگی در شناخت اجتماعی دانشجویان

صفحه 135-148
مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

8.

اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر بهزیستی روان‏شناختی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان

صفحه 149-164
منصوره حاج حسینی؛ عابد مهدوی؛ مریم محمدی

9.

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کاهش تحریف شناختی ناشی از پاندمی کووید 19

صفحه 165-177
کامران شیوندی چلیچه؛ فرزانه مصطفایی

10.

احساس استیگمای وابستگان در بستگان درجه یک ‏و درجه دو افراد ناتوان

صفحه 197-210
سپیده صفیری حسن آبادی؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ محمودرضا شاهسواری

11.

مقایسه ی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و توانمند سازی روانی اجتماعی بر پرخاشگری و خودکارآمدی اجتماعی

صفحه 211-237
حبیبه خاتون قبادی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی

12.

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش‌فعال

صفحه 169-186
فرشته حسنی؛ احمد علی پور؛ مجید صفاری نیا؛ علی رضا آقایوسفی

13.

پرسشنامه همدلی تورنتو: ارزیابی مشخصه های روانسنجی در نمونه ای از دانشجویان ایران

صفحه 177-194
الهه معماریان؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب