باقری, عبدالرضا, مشیری, فرشته, خسروی نیا, سارا. (1392). بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی درون شیشه ای زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(5), 53-61.
عبدالرضا باقری; فرشته مشیری; سارا خسروی نیا. "بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی درون شیشه ای زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, 5, 1392, 53-61.
باقری, عبدالرضا, مشیری, فرشته, خسروی نیا, سارا. (1392). 'بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی درون شیشه ای زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(5), pp. 53-61.
باقری, عبدالرضا, مشیری, فرشته, خسروی نیا, سارا. بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی درون شیشه ای زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 3(5): 53-61.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب