پورسلطانی زرندی, حسین, اشرف گنجویی, فریده, ضرغام فیروزی, فاطمه. (1393). ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپندارة تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزادشهر تهران به آیندة شغلی خود. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), 101-111.
حسین پورسلطانی زرندی; فریده اشرف گنجویی; فاطمه ضرغام فیروزی. "ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپندارة تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزادشهر تهران به آیندة شغلی خود". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 1, 1393, 101-111.
پورسلطانی زرندی, حسین, اشرف گنجویی, فریده, ضرغام فیروزی, فاطمه. (1393). 'ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپندارة تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزادشهر تهران به آیندة شغلی خود', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), pp. 101-111.
پورسلطانی زرندی, حسین, اشرف گنجویی, فریده, ضرغام فیروزی, فاطمه. ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپندارة تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزادشهر تهران به آیندة شغلی خود. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 1(1): 101-111.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب