1.

مقایسة کیفیت زندگی بانوان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش های همگانی

صفحه 11-20
ابولفضل فراهانی؛ زهرا خسروی فر

2.

تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC

صفحه 21-30
لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی

3.

ارتباط بین سبک های تصمیم گیری مربیان با میزان رضــــایت مندی و تحلیل رفتگی بازیکنان لیگ های برتر بسکتبال مردان و زنان ایران

صفحه 31-38
ولی نوذری؛ محمدحسن بوستانی

4.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه

صفحه 39-50
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امید قهرمانی؛ مظفر یکتایار

5.

رابطة ساختار مدیریت دانش با سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی

صفحه 51-57
احسان اسداللهی؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ سیدمهدی امیرآبادی زاده

6.

انتظارات و انگیزه‌های مشتریان، مبنای بخش‌بندی بازار مجموعه‌های ورزشی خصوصی

صفحه 59-72
محمد اصغری جعفرآبادی؛ عالیه مسکین؛ ژاله معماری

7.

ارزیابی و تحلیل عملکرد ایران در بازی های آسیایی در مقایسه با سایر رقبا

صفحه 73-84
حسین عیدی؛ بهمن عسگری

8.

بررسی رابطه بین ساختار قوانین برندینگ در کالاهای ورزشی و سطح رضایت مشتریان

صفحه 85-93
کمال هوشیار؛ زینب یوسفی؛ سمیرا غلامی مــیان سرایی؛ مریم صدری

9.

رابطة بین فرهنگ پشتیبان، محرّک خلاقیت، نوآوری و عملکرد کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان

صفحه 95-100
مهرداد محرم زاده؛ فریده حسین زاده

10.

ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپندارة تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزادشهر تهران به آیندة شغلی خود

صفحه 101-111
حسین پورسلطانی زرندی؛ فریده اشرف گنجویی؛ فاطمه ضرغام فیروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب