زیاری, کرامت اله, احسانی فرد, علی اصغر. (1401). نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی_تأییدی و مدل‌سازی SEM باAMOS (مورد مطالعه: شهر سمنان). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), 87-108. doi: 10.30473/psp.2022.61905.2548
کرامت اله زیاری; علی اصغر احسانی فرد. "نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی_تأییدی و مدل‌سازی SEM باAMOS (مورد مطالعه: شهر سمنان)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 2, 1401, 87-108. doi: 10.30473/psp.2022.61905.2548
زیاری, کرامت اله, احسانی فرد, علی اصغر. (1401). 'نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی_تأییدی و مدل‌سازی SEM باAMOS (مورد مطالعه: شهر سمنان)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), pp. 87-108. doi: 10.30473/psp.2022.61905.2548
زیاری, کرامت اله, احسانی فرد, علی اصغر. نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی_تأییدی و مدل‌سازی SEM باAMOS (مورد مطالعه: شهر سمنان). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 9(2): 87-108. doi: 10.30473/psp.2022.61905.2548


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب