1.

تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)

صفحه 1-14
طاهره صادقلو؛ سودابه احمدی؛ حمید شایان

2.

تحلیل عوامل و چالش‌های توسعه مسکن معیشت‌محور روستایی

صفحه 15-26
ایرج قاسمی؛ خلیل کلانتری

3.

تحلیل نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرائم و ارتقای امنیت شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهرهشتگرد)

صفحه 27-40
جبار شرافت پور؛ رحیم سرور؛ بختیار عزت پناه

4.

ارزیابی تکنیک‌های تغییرات پوشش گیاهی/ کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS (مطالعه موردی: حوضه گرگانرود)

صفحه 41-60
صالح ارخی؛ بهنام عطا؛ اسمعیل شاهکویی

5.

پهنه بندی کالبدی خطر آتش سوزی جنگل با روش AHP فازی ‌و GIS (مورد مطالعه: ‌اسالم)

صفحه 61-72
سحر طبیبیان

6.

ارزیابی میزان آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی از پدیده خشکسالی با استفاده از مدل کوپراس (موردمطالعه: شهرستان داراب)

صفحه 73-86
هوشمند عطایی؛ علیرضا بستانی؛ ریحانه سادات سلطانی مقدس؛ گیتی صلاحی اصفهانی

7.

نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی_تأییدی و مدل‌سازی SEM باAMOS (مورد مطالعه: شهر سمنان)

صفحه 87-108
کرامت اله زیاری؛ علی اصغر احسانی فرد

8.

تبیین پیامدهای کالبدی – فضایی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت

صفحه 109-121
گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمدباسط قرشی میناباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب