محمدی, نصرالله. (1401). تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), 57-69. doi: 10.30473/fmss.2022.63374.2414
نصرالله محمدی. "تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 2, 1401, 57-69. doi: 10.30473/fmss.2022.63374.2414
محمدی, نصرالله. (1401). 'تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), pp. 57-69. doi: 10.30473/fmss.2022.63374.2414
محمدی, نصرالله. تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 9(2): 57-69. doi: 10.30473/fmss.2022.63374.2414


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب