1.

بررسی رابطه تفکر استراتژیک و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی هیات های ورزشی

صفحه 11-23
عبدالمهدی نصیرزاده؛ معصومه حسینی؛ سمیرا رفیعی شهربابکی

2.

مدل‌یابی ساختاری تأثیر رهبری اخلاق‌گرا بر انزوا در محیط کار؛ آزمون نقش میانجی جو رابطه‌ای و باور به خودکارآمدی

صفحه 25-40
رضا سپهوند؛ حامد قاسم پور

3.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکردی آمیخته(کیفی و کمی)

صفحه 41-56
زهرا رضایی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

4.

تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

صفحه 57-69
نصرالله محمدی

5.

اثر مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 71-81
طیبه جامه بزرگی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا شعبانی بهار

6.

کاربست سرمایه های انسانی و رویدادهای ورزشی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 83-92
منصور قادری؛ رزیتا سپهرنیا؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی اکبر رضایی

7.

شناسایی و وزن‌دهی نقش‌های وزیر ورزش و جوانان

صفحه 83-99
فرناز فرهمند؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

8.

بررسی اثربخشی مداخله ورزشی مبتنی بر برنامه های بین نسلی بر شادکامی و بهزیستی ذهنی در ورزشکاران بدنسازی

صفحه 101-108
علی جلیلی شیشوان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب