1.

فراتحلیل اثربخشی برنامه‌ی تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روان‌شناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان

صفحه 9-22
الهام کوشکی؛ امید شکری؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی

2.

تبیین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم

صفحه 23-34
حجت مهدوی راد؛ ولی اله فرزاد؛ شیرین کوشکی

3.

نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی

صفحه 37-50
سارا فصیحانی فرد؛ بهرام جوکار؛ فرهاد خرمایی؛ مسعود حسین چاری

4.

پیش‌بینی اهداف پیشرفت براساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستان

صفحه 51-62
معصومه باقرپور

5.

ارائه مدل علی روابط حمایت تحصیلی و رفتار مدنی تحصیلی با تأکید بر واسطه‌گری سرمایه‌‌های روان‌شناختی در میان دانشجویان دوره‌‌های مجازی دانشگاه شیراز

صفحه 63-76
احمد رستگار

6.

مقایسه اثربخشی آموزش راهبرد‌های یادگیری خودگردان و کمک‌خواهی بر افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

صفحه 77-88
سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده

7.

اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود مهارت های خواندن ، برنامه ریزی و سازماندهی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری خاص

صفحه 89-97
سجاد اسکندری؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری؛ سیده السادات حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب