1.

بررسی آراء صدرالمتألهین پیرامون نحوه پیدایش کثرات از واحد متعال با تکیه بر نقد قاعده الواحد

صفحه 11-35
علیرضا آزادگان؛ مهدی عظیمی

2.

چیستی « شخصیت» و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن درحکمت متعالیه صدرا

صفحه 37-53
مرضیه اخلاقی

3.

رابطه علم و دین از منظر استاد مطهری (با تکیه بر نظریه تبدّل انواع)

صفحه 55-64
میثم اکبرزاده؛ صفورا چگینی

4.

بررسی انتقادی ادلۀ عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود

صفحه 65-74
جبار امینی؛ محمد سعیدی مهر؛ علی افضلی

5.

تحقق نفس قبل از بدن در نظریه حدوث جسمانی

صفحه 75-90
مهدی انشایی؛ محسن جوادی

6.

تأملی نو در نظریه عینیت ذات و صفات الهی

صفحه 91-102
علی رحیمی؛ محمد بنیانی

7.

واکاوی کارکرد قوۀ خیال در معاد جسمانی ملاصدرا

صفحه 103-117
شمس الله سراج؛ حسین امین پرست

8.

تبیین متافیزیکی زیست‌نوع‌های انسانی از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 119-130
عبداله صلواتی؛ زهرا لطفی

9.

تأثیر مبانی وجودشناسی ابن عربی در شکل‌گیری آموزه‌ تجسم اعمال

صفحه 131-143
مهدی صفایی اصل؛ صدرالدین طاهری موسوی

10.

بررسی دیدگاه صدرالمتألهین درباره شیوه‌ها و مراحل تأثیرگذاری بی‌واسطه نفوس انسانی بر اجسام مادی غیر بدنشان

صفحه 145-160
سیدمهران طباطبایی؛ محمدمهدی مشکاتی

11.

بازخوانی دیدگاه ملاصدرا پیرامون رابطه میان انسان و خدا با توجه به الهیات انسان‌گرا/ عالم‌گرا

صفحه 161-175
محمد علی عباسیان چالشتری

12.

بررسی تطبیقی «سعادت» از نظر ملاصدرا و اسپینوزا

صفحه 177-191
محمدرضا شمشیری؛ زهرا علافچیان

13.

تحلیل انتقادی پاسخ‌های شیخ اشراق و ملاصدرا به اشکال کلّی بودن جزئی

صفحه 193-201
مهدی لاجوردی؛ مرتضی حاجی حسینی

14.

بررسی مقایسه‌ای نظر ارسطو، ابن‌سینا و ملاصدرا درباره کارکرد ادراک حسی و میزان معرفت‌بخشی آن

صفحه 203-214
محمدحسین مختاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب