1.

مدل تجربی جایگاه ورزش در توسعه دیپلماسی عمومی

صفحه 13-26
مهدی شریعتی فیض آبادی؛ امیرحسین منظمی

2.

نقش رسانه های جمعی در هویت سازی و ترویج رشته های ورزشی در ایران

صفحه 27-40
سارا کشکر

3.

مدل کیفی تجارت الکترونیک محصولات ورزشی کشور

صفحه 41-50
فاطمه ظهرابی؛ رضا صابونچی؛ حمید فروغی پور

4.

مدلسازی نقش عوامل عینی و انتزاعی بر قصد حضور مجدد مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

صفحه 51-60
حسین عبدالملکی؛ عباس خدایاری

5.

طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور

صفحه 61-72
علی خاصه؛ اکرم اصفهانی نیا؛ سعید قربانی؛ حسن قره خانی؛ مونا رضایی

6.

بررسی اثر مهارتهای ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی؛ مطالعه موردی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه

صفحه 73-82
ملیحه محسنی؛ شهاب بهرامی؛ علی محمد صفانیا

7.

اثرات محیط اجتماعی، محیط فیزیکی نمونه‌های رایگان، تخفیف در ارتقاء فروش و عادات خرید به مصرف ورزشی

صفحه 83-92
ارش زارعی؛ علیرضا زارع؛ حسین منصوری

8.

نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی (کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان)

صفحه 93-106
فریبا مالکی؛ مسلم مبارکی؛ احسان نامدار جویمی؛ لیلا تمسکی هرسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب