1.

ارائة مدل علّی تحصیل‌گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه‌ای امید به تحصیل

صفحه 9-20
فریبا فرازی؛ علی عسگری

2.

ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی

صفحه 21-34
امید شکری؛ پانته آ مهدویان مشهدی؛ علی خدایی

3.

بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد

صفحه 35-44
زهره اطهری؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم زارع

4.

شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة حمایت از خودمختاری ادراک‌شده - پرسش‌نامة جو یادگیری

صفحه 45-54
امیر تیموری؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا رضازاده بهادران

5.

سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

صفحه 55-68
ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی

6.

اثربخشی بازی گروهی، قصه‌گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران

صفحه 69-78
پروین میرزایی؛ سوگل قمری

7.

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی

صفحه 79-97
پروین صادقی تبار؛ مهدی شریعتمداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب