1.

اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش-آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه

صفحه 9-18
مبینا ترخان

2.

اثربخشی آموزش راهبردهای هدف‌گذاری در بهبود پیشرفت تحصیلی و دقت هدف‌گذاری دانش‌آموزان متوسطه اول

صفحه 19-30
فرزین حق نظری؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد

3.

تاثیر محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه بر بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری اخلاقی-اجتمایی: مقایسه دو راهبرد الگوسازی و مربی‌گری

صفحه 31-42
محسن بیات؛ هاشم فردانش؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی

4.

تدوین مدل اندازه‌گیری پرسش‌نامة اخلاق زیست محیطی

صفحه 43-52
ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

5.

ارائة مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی

صفحه 53-66
مریم درویشی؛ محمدحسن صیف؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

6.

مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم

صفحه 67-84
سعیده پیرحسینلو؛ ولی اله فرزاد؛ منصوره شهریاری احمدی

7.

مقایسة‌ حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان دو و تک‌زبانه (فارسی آذری زبان)

صفحه 85-92
خدیجه زاداحمدکلاشی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد سوری

8.

نقش حمایت فراشناختی در افزایش پیچیدگی، صحت، و روانی مهارت های شفاهی در زبان انگلیسی

صفحه 93-103
منوچهر جعفری گهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب