1.

بررسی اثرات استقرار نظام مالیات‌ستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای در ایران: رویکرد مدل‌های تصحیح خطا

صفحه 34-15
محمدقاسم رضایی؛ مجید مداح؛ یگانه موسوی جهرمی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری در ایران با استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 58-35
فرخ نوروزی؛ مسعود نونژاد؛ مهرزاد ابراهیمی؛ جلیل خداپرست شیرازی

3.

بررسی مقایسه‌ای تأثیر سیاست‌های پولی و سیاست‌های سمت عرضه بر تولید بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد ایران

صفحه 80-59
سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ نسیم ایرانمنش

4.

تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

صفحه 108-81
میر فرهاد صدیق محمدی؛ احمد سرلک؛ سید عباس نجفی زاده؛ محمد حسن زاده

5.

بررسی ارتباط بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص‌های سرریز

صفحه 130-109
لیلا غلامی حیدریانی؛ رضا رنج پور؛ فیروز فلاحی

6.

درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 154-131
نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور

7.

ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)

صفحه 184-155
سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی؛ فرشاد مؤمنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب