1.

تحلیل تأثیر باورهای محیط‌زیستی بر رفتارهای مشارکتی حفاظت از آب کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان)

صفحه 9-24
بهزاد رنجبر؛ امیر نعیمی

2.

تدوین مدل اخلاق محیط‌زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان

صفحه 25-40
ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

3.

واکاوی عوامل تأثیرگذار بر دانش محیط زیستی گندم‌کاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه

صفحه 41-58
مریم آفریدونی؛ مهدی نوری پور

4.

نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی

صفحه 59-80
مسلم سواری؛ فاطمه نقی‏ بیرانوند

5.

برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران: بحران آب، تغییرات اقلیم، منابع تأمین دانش

صفحه 81-94
شهناز کرمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی‌اکبر خسروی بابادی؛ منوچهر فرج زاده اصل

6.

بررسی تأثیر تعهد به مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها

صفحه 95-108
زهرا فتوره‌چی؛ زهرا پورامینی؛ لیلا سلمانزاده

7.

تحلیل و تبیین رابطه همبستگی شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه پایدار و تطبیق این شاخص‌ها در ایران

صفحه 109-132
مهدی پندار؛ سجاد بهرامی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین

8.

ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای مدیریت پسماند در جهت توسعه محیط (مطالعه موردی: روستا- شهر تنگ‌کتویه، شهرستان داراب)

صفحه 133-152
حمیدرضا نسیمی؛ حمید حیدری‌مکرر

9.

نوع شناسی کشاورزی شهری و نقش آموزش آن در توسعه پایدار شهری استان زنجان

صفحه 153-170
رویا کرمی؛ گیتی صلاحی اصفهانی

10.

طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

صفحه 171-191
بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب