1.

تبیین حسرت‌های بازماندگان درجه اول از مرگ زودهنگام بیماران سرطانی

صفحه 7-28
نجیبه اسدی مهدیخان محله؛ عذرا زبردست؛ سجاد رضائی

2.

نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله و حمایت ‌اجتماعی ادراک‌شده در ارتباط بین ابعاد سرشت و منش و بهزیستی روانشناختی در افراد مبتلا به میگرن

صفحه 29-50
فرزانه رنجبر نوشری

3.

تجارب بافتارمند مبتنی بر سرطان: مطالعه پدیدارشناختی تجارب مبتلایان به سرطان

صفحه 51-66
مجتبی دهقان؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی؛ شهرام محمدخانی

4.

الگوی ارتباطی تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی با بهزیستی هیجانی با نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان در بیماران سرطانی

صفحه 67-84
مریم عابدینی؛ بهمن اکبری؛ عباس صادقی؛ سامره اسدی مجره

5.

شیوع شناسی اضطراب کرونا ویروس: عوامل خطر و محافظ در دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان

صفحه 85-104
عباس رحمتی؛ آزاده خواجویی میرزاده

6.

نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت‌های تنیدگی‌زا: بررسی روان‌سنجی در بین پرستاران

صفحه 105-120
علی خدائی؛ رضا رحیمی؛ حسین زارع

7.

مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نوروفیدبک بر میزان و شدت علائم جسمی و تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

صفحه 121-144
نورا خوش چین گل؛ بهمن اکبری؛ لیلا مقتدر؛ ایرج شاکری نیا

8.

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک‌شده و سرکوبگری عاطفی بیماران عروق کرونری قلب

صفحه 145-156
سیف اله آقاجانی؛ مریم پرنیان خوی

9.

پیش‌بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی ادراک‌شده در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

صفحه 157-170
خدیجه یوسفی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ شهرزاد سراوانی

10.

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر حس انسجام، خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی و تاب‌آوری در پرستاران بیمارستان‌های تأمین اجتماعی

صفحه 171-190
سید علی موسوی اصل؛ صادق پاروئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب