1.

ارائه مدل ساختاری شاخص ‏های رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم‏‌‏های کنترل مدیریت در شرکت‏های دولتی ایران

صفحه 1-20
علیرضا فریمانی؛ امید پور حیدری؛ احمد خدامی پور

2.

الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران

صفحه 21-36
جواد پورغفار؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ مهدی زینالی؛ ساسان مهرانی

3.

ارائه الگوی پاسخگویی در حسابداری از منظر رویکردهای اسلامی-اجتماعی

صفحه 37-58
ایمان زارع؛ محمد مرادی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا

4.

بررسی الگوی بازاریابی دیجیتال با استفاده از رویکرد داده بنیاد در سیستم بانکی (مطالعه ‏موردی بانک ‏توسعه تعاون)‏

صفحه 59-72
نیلوفر شافعیان؛ محمد آقایی؛ نادر غریب نواز

5.

تاثیر جنسیت حسابرس داخلی بانک های دولتی بر رابطه میان عواطف و گزارش تخلفات

صفحه 73-80
مژده کدخدایی الیادرانی؛ بهمن بنی مهد

6.

الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی بانک‌ها

صفحه 81-90
اتابک بایبوردی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ اکبر زواری رضایی

7.

پیش بینی رابطه بین عواطف فردی و مدیریت منابع مالی عمومی

صفحه 91-101
سید علی موسوی اصل؛ فرزانه جعفری؛ الناز پاک خصال

8.

بررسی تاثیرجنسیت بر رابطه بین استرس و کیفیت حسابرسی

صفحه 101-112
پرویز حق بین؛ کیهان آزادی هیر؛ محمد رضا پورعلی لاکلایه؛ محمود صمدی لرگانی

9.

ارائه الگوی سلسله مراتبی سنجش عملکرد شتاب‌دهنده‌های مالی در بانک‌های دولتی ایران

صفحه 113-126
مجتبی مرادپور؛ عباسعلی پورآقاجان؛ محمد مهدی عباسیان

10.

تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی با استفاده ازاکچوئری

صفحه 127-142
هادی فرهادی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ روح اله جمشید پور

11.

فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی

صفحه 143-166
علی داد نوش فر؛ عبدالرضا محسنی؛ مصطفی قاسمی

12.

ارزیابی کیفیت قوانین مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی

صفحه 167-181
احمد مرکزمالمیری؛ سعید فیضی؛ حسن شقاقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب