1.

مؤلفه‌های زبانی و بلاغی مثنوی‌های شش گانة شاه داعی

محمود بشیری؛ نیلوفر انصاری

2.

شگردهای مولوی برای اقناع مخاطب در داستان نخجیران و شیر

مینا شاکر؛ رامین محرمی؛ بیژن ظهیری ناو

3.

بازخوانی بافه‌های بلاغی و معانی اتساعی در بیتی از غزلیات حافظ شیرازی

فاضل عباس زاده؛ بهزاد اسبقی؛ مهرداد آقائی

4.

"بررسی جنبه های ادبی و بلاغی متون وقف نامه عضد الملک

هادی محمدی؛ جواد مهربان قزلحصار

5.

بلاغت شعر هوشنگ ایرانی

حسین حسن پور آلاشتی؛ راشین مبشری

6.

انواع نماد در لال بازی های غلامحسین ساعدی

آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ محمد عیسی زاده حاجی آقا

7.

بررسی صور خیال در متون منظوم مانوی با تاکید بر استعاره

فرخ حاجیانی؛ خیرالله محمودی؛ سمیه رنجبر

8.

بررسی کارکردهای استعاره‌ مفهومی در اشعار ابراهیمی و رحمان دوست

خدابخش اسداللهی؛ ندا نبی زاده اردبیلی

9.

متن خوانی در شبکه تعاملی نظریه و نقد ادبی و چگونگی پیوند آن با زیبایی

صدیقه (پوران) علیپور؛ عنایت اللّه شریف پور

10.

بررسی سیر تطوّر صنعت «مذهب کلامی» در کتاب‌های بدیع فارسی

علی محمد موذنی؛ صالح دوروند

11.

بررسی تأثیر زبان بر دگردیسی‌های اساطیری با رویکرد‌های تطبیقی زبان‌شناختی با تأکید بر دو متن شاهنامه و گیل‌گمش

مسروره مختاری؛ نوشاد رضایی

12.

بلاغت ساختارهای نحوی و طرز فاضلانة انوری در قصاید

نفیسه آقاخانی؛ امیرحسین مدنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب