1.

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احداث بندر چمخاله با استفاده از روش ماتریس RIAM

صفحه 1-16
رؤیا رمضانی کیاسج محله؛ محمدجواد امیری؛ لعبت زبردست

2.

بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران

صفحه 17-34
ملیحه باباخانی؛ آسیه سامه

3.

سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری با بهره‌گیری از KBUD منطقه مورد مطالعه: مقایسه کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان

صفحه 35-50
معصومه جعفری؛ منوچهر طبیبیان

4.

سنجش تأثیر کیفیت فضا بر سرزندگی پارک شهری مورد مطالعاتی: پارک شورابیل اردبیل

صفحه 51-68
اسلام کرمی؛ عباس بستانی؛ علی جوان فروزنده؛ راحله عبدالهی

5.

شناسایی مؤلفه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پایداری در شهر‌های کوچک، مطالعه موردی: شهر لیکک

صفحه 69-86
قباد زرین منش؛ فروزان فرخیان

6.

ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری، مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس اردبیل

صفحه 89-106
عطا غفاری گیلانده؛ چنور محمدی

7.

اثر رضایت گردشگر از مناطق گردشگری بر تبلیغات شفاهی با میانجی‌گری هویت مقصد، مورد پژوهش: قلعه رودخان و ماسوله

صفحه 107-122
یزدان شیرمحمدی؛ محمدتقی امینی؛ اسماعیل نصیری هندخاله؛ مریم بهرامی

8.

ارزیابی تاب‌آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران)

صفحه 123-140
موسی عابدینی؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب