1.

رابطه بین سبک‌های یادگیری، حل مسئله، هیجان‌خواهی و هوش فرهنگی با ادراک خطر: نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان

صفحه 9-20
لیلا ذوقی؛ بیتا آجیل چی؛ سمیرا مدن دوست

2.

تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی

صفحه 21-34
رضا طلیمی؛ محسن باقری؛ بهمن یاسبلاغی شراهی

3.

فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر اضطراب ریاضی

صفحه 35-46
مرضیه غلامی توران پشتی؛ بیتا رهنمای زربیجاری

4.

اثربخشی برنامه روانی آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌‌های هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

صفحه 47-66
احمد بایندریان؛ رضا رحیمی؛ سمانه حدادی؛ شکوفه موسوی؛ علی خدایی

5.

شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌‌های مؤثر بر کیفیت در نظام آموزش از دور: مورد دانشگاه پیام نور

صفحه 67-86
انور شاهمحمدی؛ نعمت الله عزیزی

6.

اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکرد‌های اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی

صفحه 87-96
علی اکبر شریفی؛ زینب خرمی

7.

بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، تفکر انتقادی و خودکنترلی در دانش آموزان

صفحه 97-108
فرشته پورمحسنی کلوری؛ فاطمه قربانی آذر

8.

نظام نشانگرها برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی: یک مطالعه مرور نظام‌مند

صفحه 109-125
مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب