1.

تبیین ضرورت توجّه به «وجوه قرآنی» منقول از اهل بیت (ع) در ترجمۀ صحیح قرآن کریم

صفحه 11-26
حسن اصغرپور؛ نجیبه قدیانی

2.

نقش سیاق در تحلیل معنایی سور اذائیه اخروی با تاکید بر قرائن پیوسته لفظی (با محوریت تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن)

صفحه 27-42
نیلوفر حسینی ترکانی؛ ،سیده فاطمه هاشمی؛ احمدرضا غایی

3.

بررسی جایگاه زبان‌شناختی بافت در سوره مبارکه کهف از دیدگاه جرجانی

صفحه 43-55
بهرعلی رضایی؛ عباس اقبالی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد

4.

معناشناسی درختان فرازمینی مذکور در قرآن کریم و مبانی آن از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 57-74
مهدی زمانی

5.

واکاوی معنایی کلمه «توفی» در آیه 55 سوره آل عمران از منظرگاه مفسران فریقین

صفحه 75-92
حسین ستار؛ خدیجه زینی وندنژاد

6.

چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک

صفحه 93-110
کمال الدین صالحیان راد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمود کریمی؛ ناصر محمدی

7.

تحلیلی بر تفسیر فراتاریخی قرآن(با تأکید برنظرات علامه طباطبایی و آیت الله معرفت)

صفحه 111-127
امان اله ناصری کریموند؛ علی ظهوری راد؛ عبدالرسول هادیان شیرازی؛ علی احمد ناصح

8.

همسان سازی قصه‌های قرآنی با متن در روایت‌گری زیدری

صفحه 129-149
علی عابدی

9.

تحلیل گفتمانی سوره واقعه بر اساس الگوی تنشی گریماس

صفحه 151-167
آزاده عباسی

10.

ترسیم شبکه مضامین و تناسب آیات سوره عنکبوت با استفاده از روش تحلیل مضمون

صفحه 169-191
محمد عترت دوست؛ سحر امیری فر

11.

واکاوی ترجمه آیه 172 سوره اعراف بر اساس انسجام متنی و تحلیل واژگان

صفحه 193-205
اباذر کافی موسوی

12.

اصطلاح‌شناسی میزان با تکیه بر آیه 25 سورۀ حدید و نقش آن بر جایگاه عقل درآموزه‌های دینی

صفحه 207-224
شیما محمودپور قمصر؛ محسن قاسم پور

13.

تحلیل محتوای پیمان‌های سیاسی خداوندی در خطاب های قرآن کریم

صفحه 225-247
حنان عمیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب