1.

بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین (SQS) در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها

صفحه 1-9
مریم مهدیزاده حکاک؛ مسعود توحیدفر؛ محمدحسین میرجلیلی

2.

بررسی بیان ژن‌های کلیدی درگیر در سنتز ترپن‌ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در ریشه‌های ‏مویین ‏‎Origanum vulgare‎‏ در پاسخ به متیل‌جاسمونات

صفحه 11-21
فائزه علی بابایی؛ فروغ سنجریان؛ نیما احمدی

3.

شناسایی ژن‌های مرتبط با مسیر بیوسنتز ترپنوئیدها و بررسی روابط فیلوژنتیکی گونه‌های مختلف ‏آویشن با استفاده از اطلاعات کلروپلاستی

صفحه 23-36
ابوذر سورنی؛ پرنیان کریم زاده؛ سمیرا دهقانی

4.

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ‌های آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط آبیاری ‏نرمال و محدود با روش بای‌پلات ‏GGE

صفحه 37-48
نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

5.

ردیابی ‎و تفکیک دو عارضه اختلال و عدم غلاف‌بندی سویا در مزارع استان‌های گلستان و ‏مازندران

صفحه 49-60
سون آی بغدادی؛ عبدالحسین طاهری؛ سعید نصرالله نژاد؛ فرزاد علی رمجی؛ لیلا فهمیده

6.

ردیابی ژن(های) طول دانه برنج در جمعیت نسل دوم با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ‏مولکولی

صفحه 61-69
نادعلی باقری؛ زینب مسعودی جوزچال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب