1.

تجارب مسیر شغلی مدیران موفق ورزش به روش تحلیل روایت

صفحه 11-30
سیدمحمدمهدی شهپری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

2.

تاثیر رویه های مدیریتی و برنامه ریزی بلند مدت بر ارتباطات اثربخش فدراسیون فوتبال ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا

صفحه 31-41
مصطفی مصطفی پور؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامراد پور؛ میثم اللهمرادی

3.

تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران

صفحه 43-57
انسیه چلیپا؛ همایون عباسی

4.

اعتبار یابی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)

صفحه 59-77
ابوالفضل فراهانی؛ سیده ندا میرحاجیان؛ علی محمد صفانیا

5.

ارائه چارچوب اخلاق تجاری مدیران سازمان های ورزشی در ایران: پژوهشی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین

صفحه 79-96
امیر دانیاری؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ رمضان کریمی؛ محمد باقر آرایش

6.

نقش میانجی رهبری اشتراکی بر رابطه بین انواع ظرفیت سازمانی با نوآوری فنی و اداری در سازمان‌های ورزشی

صفحه 97-108
ماهرخ مدیری؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب