1.

تعیین میزان مطلوبیت یادگیری الکترونیکی مدارس مبتنی بر برنامه شاد بر اساس مدل مرجع طراحی آموزشی

صفحه 1-12
مهدی محمودی

2.

تاثیر فعالیت های ورزشی همراه با موسیقی بر توجه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان یزد

صفحه 13-22
فریده سادات سجادی پور؛ محمد حسن دشتی خویدکی؛ فاطمه یاوری؛ ارغوان نعیمیان

3.

بررسی نظام مند نویدها و چالش‌های هوش مصنوعی برای معلمان

صفحه 23-44
علیرضا مطلبی نژاد؛ فرزانه فاضلی؛ الهام نوائی

4.

تأثیر استفاده از برنامه روستا استون بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر کرج

صفحه 45-56
فاطمه تکلو؛ روح اله شریفی؛ پریسا ترابیان

5.

نقش میانجی معماری دانش منابع انسانی در رابطه بین شایستگی دیجیتالی و عملکرد نوآورانه معلمان مقاطع ابتدایی شهرستان یزد

صفحه 57-68
مریم پارسائیان؛ فاطمه ماندگاری؛ لعیاسادات موسوی؛ محمود کمالی

6.

تجربه زیسته معلمان مقطع ابتدائی از عناصر و مولفه های برون مدرسه ای موثر برکلاس مجازی

صفحه 69-84
محبوبه حسن شاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب